RM28.80 RM32.00
七日灵性生活
Price RM28.80 RM32.00
Product SKU 9787510433245
Brand 新世界出版社
Size (L x W x H) 14.5 cm x 1.35 cm x 21 cm
Availability 6
Quantity
Description
Highlight
  • 出版日期:2012-10
  • 作者:保罗·史蒂文斯
  • 译者: 陈永财
  • 页数: 221
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:灵修 祷告
  • 适用对象:适用所有人
七日灵性生活
What's in the box

1 x 七日灵性生活