RM361.20 RM401.30
21 世纪新约主题辞典 :后期书卷及其发展 (上下)
Price RM361.20 RM401.30
Product SKU 9789861984384
Brand 校园
Size (L x W x H) 17.5 cm x 25.3 cm x 10.2 cm
Availability 8
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:A1437
 • ISBN:9789861984384
 • 出版日期:5月2015
 • 作者:馬挺、戴維茲主編 (Ralph P. Martin, Peter H. Davids)
 • 页数:1928
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:精装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:工具书
 • 适用对象:适用所有人
21 世纪新约主题辞典 :后期书卷及其发展 (上下)
What's in the box

1 X 21世纪新约主题辞典:后期书卷及其发展(上、下两册)