RM54.00
100经典教堂
Price RM54.00
Product SKU 9787501020553
Brand 文物出版社
Size (L x W x H) 16.8 cm x 24 cm x 1.3 cm
Availability Out of Stock
Description
Highlight

 

  • ISBN:9787501020553
  • 出版日期:1月2007
  • 作者:张广然
  • 页数:208
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:全彩印刷
  • 分类:历史
  • 适用对象:适用所有人
100经典教堂
What's in the box

1 X 100经典教堂