RM23.40 RM26.00
十字路口的顽童: 以百名顽童的成长为镜鉴
Price RM23.40 RM26.00
Product SKU 9787561748565
Brand 华东师范大学出版社
Size (L x W x H) 18 cm x 1.5 cm x 23 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:G2818
 • ISBN:9787561748565
 • 出版日期:9月2006
 • 作者: 王灿明
 • 页数:203
 • 排版方式:横排
 • 语言:简体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:亲子
 • 适用对象:适用所有人
十字路口的顽童: 以百名顽童的成长为镜鉴
What's in the box

1 X 十字路口的顽童