RM35.82 RM39.80
阅读里的生命教育:从绘本里预见美丽人生
Price RM35.82 RM39.80
Product SKU 9787550270763
Brand 北京联合出版公司
Size (L x W x H) 17 cm x 1.55 cm x 23 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9787550270763
  • 出版日期:4月2016
  • 作者: 刘清彦
  • 页数:226
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:青少年
  • 适用对象:适用所有人
阅读里的生命教育:从绘本里预见美丽人生
What's in the box

1 X 阅读里的生命教育