RM25.20 RM28.00
我的朋友在挣扎
Price RM25.20 RM28.00
Product SKU 9787512614123
Brand 团结出版社
Size (L x W x H) 14.5 cm x 1.6 cm x 21 cm
Availability 8
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN:9787512614123
  • 出版日期:1月2013
  • 作者:麦道卫、埃德·斯图尔特
  • 页数:249
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:心理辅导
  • 适用对象:适用所有人
我的朋友在挣扎
What's in the box

1 X 我的朋友在挣扎