RM28.80 RM32.00
丈夫,天生需要帮助者 :帮助者 三部曲之三
Price RM28.80 RM32.00
Product SKU 9787510438776
Brand 新世界出版社
Size (L x W x H) 16.5 cm x 1.35 cm x 22.5 cm
Availability Pre-Order
Description
Highlight

 

  • ISBN9787510438776
  • 出版日期: 2月2013
  • 作者:迈克尔•珀尔 (Michael Pearl)
  • 页数:263
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 分类:婚姻
  • 适用对象:适用所有人
丈夫,天生需要帮助者 :帮助者 三部曲之三
What's in the box

1 x 丈夫,天生需要帮助者