RM32.40 RM36.00
踏上红地毯(附婚前预备手册)
Price RM32.40 RM36.00
Product SKU 9787508730714
Brand 中国社会出版社
Size (L x W x H) 14.4 cm x 2 cm x 20.9 cm
Availability 1
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9787508730714
  • 出版日期:3月2010
  • 作者:波伊
  • 页数:280
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:全彩印刷
  • 分类:婚姻
  • 适用对象:适用所有人
踏上红地毯(附婚前预备手册)
What's in the box

1 x 踏上红地毯