RM19.80 RM22.00
”酷“爸”酷“妈的五项修炼: 亲子沟通的密码
Price RM19.80 RM22.00
Product SKU 9787501154722
Brand 新华出版社
Size (L x W x H) 13.8 cm x 1.35 cm x 20.9 cm
Availability 3
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN 9787501154722
  • 出版日期:2002-1-1
  • 作者: 盖瑞・查普曼 / 罗斯・甘伯
  • 页数:300
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:亲子教育
  • 适用对象:适用所有人
”酷“爸”酷“妈的五项修炼: 亲子沟通的密码
What's in the box

1 x 酷爸酷妈的五项修炼