RM22.50 RM25.00
下一代的竞争力
Price RM22.50 RM25.00
Product SKU 9787210041221
Brand 江西人民出版社
Size (L x W x H) 15 cm x 1.2 cm x 22.9 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN:9787210041221
  • 出版日期:7月2009
  • 作者:蒋佩蓉
  • 页数:195
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:教育
  • 适用对象:适用所有人
下一代的竞争力
What's in the box

1 X 下一代的竞争力