RM22.50 RM25.00
做你情侣的好情侣
Price RM22.50 RM25.00
Product SKU 9787561433676
Brand 甘肃人民美术出版社
Size (L x W x H) 20.9 cm x 0.95 cm x 19.9 cm
Availability 1
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9787561433676
  • 出版日期:2006-5-1
  • 作者:李顺长
  • 页数:143
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:全彩印刷
  • 分类:婚姻
  • 适用对象:适用所有人
做你情侣的好情侣
What's in the box

1 x 做你情侣的好情侣