RM34.20 RM38.00
神圣的拥抱——重寻两千年灵修传统与实践
Price RM34.20 RM38.00
Product SKU 9787552701715
Brand 甘肃人民美术出版社
Size (L x W x H) 14.4 cm x 1.8 cm x 21.1 cm
Availability 7
Quantity
Description
Highlight
 • ISBN:9787552701715
 • 出版日期:12月2013
 • 作者:罗伯特• 韦伯
 • 译者:谭晴
 • 页数:376
 • 排版方式:横排
 • 语言:简体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:神学 / 历史
 • 适用对象:适用所有人
神圣的拥抱——重寻两千年灵修传统与实践
What's in the box

1 X 神圣的拥抱